100% Vann — Kampanjen er vellykket og innsamlingen fullført. Tusen takk til alle som støttet! Installering av nytt vannfiltersystem er bestilt!

 

”Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste, men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann som veller fram til evig liv.” Vann er avgjørende for alt liv og med et slikt bilde som er lett å forstå beskriver Jesus hvor forfriskende livet med ham er. Hver gang kvinnen ved brønnen senere gikk for å hente vann ble hun nok minnet på Jesu løfte. For oss kan vannflaska være en trigger til å tenke på Guds tilbud.

 

 

Vann i vanry 

På Matteson Misjonsskole lærer vi om viktigheten av å drikke nok vann og vi fyller stadig flaskene våre opp. Vannet i skolehjemmet på Granheim har imidlertid opparbeidet seg et visst rykte blant beboere og gjester. Dessverre er det ikke som eksklusivt og attraktivt kildevann. ”Granheim-vannet” har en bismak. Det er få klager i skolefamilien, men når vi får gjester blir vi minnet på at vannet faktisk smaker dårlig og noen klarer ikke å drikke det. Vannprøver viser at vannet har for høyt innhold av mineralet mangan, noe som ikke er helseskadelig, men som gir smaken. Dessuten forårsaker dette misfarging av kjøkkenutstyr/servise, sanitærrom og tøy i vaskemaskin etc.

 


Bakgrunn

Vi har levd med dette i mange år og har kompensert for ulempene med å glede oss over fordelene med å ha egen brønn. Vannforsyningen har imidlertid ikke vært helt pålitelig, og i fjor vurderte vi å gå over til kommunalt vann, siden brønnens kapasitet virket tvilsom. Dette ville vært en kostbar affære. I forbindelse med dette fikk vi en rørlegger til å se nøyere på brønnen. Etter å ha reparert en lekkasje som hadde gjort at vi ikke hadde hatt tilgang til alt brønnvannet, fant han til sin store overraskelse ut at vi faktisk har en boret brønn, ikke bare en overflatebrønn, som han hadde trodd pga. høy normalvannstand, noe som er vanlig for overflatebrønner. Brønnen vår er altså en grunnvannsbrønn med usedvanlig stor kapasitet! At det er grunnvann vi har, forklarer også mineralinnholdet, og vannet kan renses effektivt med et spesielt filteranlegg.

 

 

Fremtid

Siden vi innser at brønnen vår kommer til å tjene oss i mange år fremover tror vi nå at det er på sin plass å oppgradere ved å installere et filteranlegg. Ved å fjerne bismak, misfarging og avleiringer vil dette høyne vannkvaliteten – og få flasker og hjerter til å flyte over av liv og begeistring! Dette blir også en rimeligere løsning enn å koble oss opp på kommunalt vann.

Du som har vært på Granheim og forstår av egen erfaring hva saken dreier seg om, er spesielt velkommen til å besøke oss når oppgraderingen er gjort og kjenne forskjellen!

 

 

Vi trenger din hjelp!

Bli med og støtt innsamlingskampanjen: 100% VANN

 

Silfilter:           kr  7625,-

Manganfilter:  kr 32875,-

Kalkfilter:        kr 29250,-

Til sammen:    kr 69750,-